IT Financial Management is het plannen, organiseren, sturen en controleren van alle IT activiteiten met een financiële impact. Een goed ingevoerd IT Financial Management is noodzakelijk voor het succesvol realiseren en besturen van een IT organisatie, of dit nu een Cost of Service Center s.

Om een goede financiële besturing te kunnen doen is de afstemming tussen het logistieke leveringsproces en het financiële verwerkingsproces cruciaal. Belangrijke onderdelen van deze processen zijn de aanvraag en levering van IT diensten, de kostprijsbepaling, de registratie van facturen en de doorbelasting. Als u hier een goed ingerichte demand forecast proces en betrouwbare business cases aan toevoegt kunt u de workload van uw IT organisatie en de verwachte kosten van IT voorspellen.

It’s Value kan al deze onderdelen voor u realiseren, zodat u kunt doen waar het om draait: het leveren van de gevraagde IT diensten aan de business, zodat de business waarde van IT toeneemt.